Poniedziałek  9-21
Wtorek  9-21
Środa  9-21
Czwartek  9-21
Piątek  9-22
Sobota  9-22
Niedziela  9-21
Ostatnie wejście na godzinę przed zamknięciem

Drodzy łyżwiarze.
Ze względu na potrzebę utrzymywania tafli w jak najlepszym możliwym stanie technicznym,  pielęgnacja lodu odbywać się będzie częściej, jednak nie częściej niż co 2 godziny każda sekcja. Czyszczenie lodu odbywać się będzie na sekcje lodowiska:
– sekcja 1 – duża tafla,
– sekcja 2 – lodowa alejka.
Na czas czyszczenia lodu, zamykany będzie czyszczony odcinek (sekcja) lodowiska. Czas na kartach nie będzie zatrzymywany, ponieważ będzie można korzystać z dostępnej części lodowiska.
Czyszczenie lodu w odbywa się w zależności od potrzeb na jedną lub dwie maszyny.

Monday  9 am – 9 pm
Tuesday 9 am – 9 pm
Wednesday 9 am – 9 pm
Thursday 9 am – 9 pm
Friday 9 am – 10 pm
Saturday 9 am – 10 pm
Sunday 9 am – 9 pm
Last entry one hour before closing