Zaliczka płatna z góry za czas 75 minut, nie podlega zwrotowi.

Akceptujemy płatności kartą

NORMALNY 75 minut (liczone od pierwszego wejścia na taflę)
ULGOWY 75 minut
dzieci, uczniowie, studenci, seniorzy – za okazaniem ważnej legitymacji
RODZINNY 75 minut
2 dorosłych+2 dzieci lub 1 dorosły+3 dzieci,
każde kolejne dziecko 8 zł

dopłata po 75 minutach – za każde rozpoczęte 15 minut zł/osoba
ŁYŻWY 1 para – cały pobyt
PINGWIN, FOKA – cały pobyt
KASK – cały pobyt
OSTRZENIE – 1 para
SZAFKA zamykana

BILET RODZINNY- przysługuje rodzinom z dziećmi uczącymi się (za okazaniem ważnej legitymacji szkolnej/studenckiej)
KAUCJA – za kartę wejściową 10zł / para łyżew 100 zł – lub przy braku gotówki można dobrowolnie zostawić dokument potwierdzający tożsamość – bez numeru Pesel i nie dowód osobisty
czas START karty – rozpoczyna się w momencie pierwszego wejścia na taflę
czas STOP karty – w momencie rozliczenia się w kasie ZWROTY KARNETÓW


AKCEPTUJEMY pokazane rodzaje kart:


Mybenefit, MultiSport: obowiązuje cały tydzień
OK SYSTEM – od poniedziałku do piątku 9-21 oraz w soboty do godziny 14.
Opłacie podlega wypożyczenie sprzętu, po przekroczeniu czasu 75 minut – dopłaty wg cennika.


NORMAL TICKET 75 minutes PLN
DISCOUNT TICKET 75 minutes
children’s, students
PLN
FAMILY 75 minutes
2 adults+2 children`s or 1 adult+3 children`s
every next child       8 PLN
PLN
additional payment after 75 minutes – for each started 15 minutes PLN/person
SKATES rent 1 PLN
CHELP for a child – penguin PLN
HELMET – for a child PLN
SHARPENING – 1 pair PLN
LOCKER PLN

FAMILY TICKET – entitled to families with children learning (upon presentation of a valid school / student ID card)
DEPOSIT – for an entrance card PLN 10 / pair of skates PLN 100 – or you can leave a confirmation document voluntarily identity (not ID card)
START time of the card – it starts when you first enter the ice rink
STOP time of the card – at the moment of settlement in the EXIT CASE

OFERTA DLA ZORGANIZOWANYCH GRUP SZKOLNYCH min.10 osób
Poniedziałek – Piątek do godziny  14 : Bilet zł, Łyżwy zł
Poniedziałek – Piątek po godzinie 14 : Bilet zł, Łyżwy zł

Zorganizowane grupy szkolne (minimum 10 osób, z opiekunem) obsługujemy od poniedziałku do piątku.
Oferta dla szkół nie obowiązuje w dni wolne od nauki. Oferta dla szkół ważna jest do odwołania.
Wymagana rezerwacja pod numerem 697 008 340 – należy podać orientacyjną liczbę dzieci, nazwę szkoły, nazwisko nauczyciela-opiekuna. Grupy zarezerwowane mają pierwszeństwo obsługi.
Obowiązuje zapłata za całą grupę przez opiekuna.