Zaliczka płatna z góry za czas 75 minut, nie podlega zwrotowi
Akceptujemy płatności kartą 

NORMALNY 75 minut (liczone od pierwszego wejścia na taflę) 12 ,00 zł
ULGOWY 75 minut
dzieci, uczniowie, studenci, seniorzy – za okazaniem ważnej legitymacji
 10,00 zł
RODZINNY 75 minut
2 dorosłych+2 dzieci lub 1 dorosły+3 dzieci,
każde kolejne dziecko 8 zł
 

36,00 zł

dopłata po 75 minutach – za każde rozpoczęte 15 minut   2,00 zł/osoba
ŁYŻWY 1 para – cały pobyt   9,00 zł
PINGWIN, FOKA – cały pobyt  10,00 zł
KASK – cały pobyt    5,00 zł
OSTRZENIE – 1 para  15,00 zł
SZAFKA zamykana 2,00 zł

BILET RODZINNY- przysługuje rodzinom z dziećmi uczącymi się (za okazaniem ważnej legitymacji szkolnej/studenckiej)
KAUCJA – za kartę wejściową 10zł / para łyżew 100 zł – lub przy braku gotówki można dobrowolnie zostawić dokument potwierdzający tożsamość – bez numeru Pesel i nie dowód osobisty
czas START karty – rozpoczyna się w momencie pierwszego wejścia na taflę
czas STOP karty – w momencie rozliczenia się w kasie ZWROTY KARNETÓW


AKCEPTUJEMY pokazane rodzaje kart:

 


Mybenefit, MultiSport: obowiązuje cały tydzień
OK SYSTEM – od poniedziałku do piątku 9-21 oraz w soboty do godziny 14.
Opłacie podlega wypożyczenie sprzętu, po przekroczeniu czasu 75 minut – dopłaty wg cennika. 


 

NORMAL TICKET 75 minutes 12 ,00 PLN
DISCOUNT TICKET 75 minutes
children’s, students
 10,00 PLN
FAMILY 75 minutes
2 adults+2 children`s or 1 adult+3 children`s
every next child       8 PLN
36,00 PLN
additional payment after 75 minutes – for each started 15 minutes   2,00 PLN/person
SKATES rent 1   9,00 PLN
CHELP for a child – penguin  10,00 PLN
HELMET – for a child    5,00 PLN
SHARPENING – 1 pair  15,00 PLN
LOCKER   2,00 PLN

FAMILY TICKET– entitled to families with children learning (upon presentation of a valid school / student ID card)
DEPOSIT – for an entrance card PLN 10 / pair of skates PLN 100 – or you can leave a confirmation document voluntarily identity (not ID card)
START time of the card – it starts when you first enter the ice rink
STOP time of the card – at the moment of settlement in the EXIT CASE

OFERTA DLA ZORGANIZOWANYCH GRUP SZKOLNYCH min.10 osób
Poniedziałek – Piątek do godziny  14 : Bilet 7 zł, Łyżwy 8 zł
Poniedziałek – Piątek po godzinie 14 : Bilet 8 zł, Łyżwy 9 zł

Zorganizowane grupy szkolne (minimum 10 osób, z opiekunem) obsługujemy od poniedziałku do piątku.
Oferta dla szkół nie obowiązuje w dni wolne od nauki. Oferta dla szkół ważna jest do odwołania.
Wymagana rezerwacja pod numerem 697 008 340 – należy podać orientacyjną liczbę dzieci, nazwę szkoły, nazwisko nauczyciela-opiekuna. Grupy zarezerwowane mają pierwszeństwo obsługi.
Obowiązuje zapłata za całą grupę przez opiekuna.